Fáilte chuig Lobbying.ie

Ceaptar an Rialachán um reachtaíocht Brústocaireachtachun faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir le cé atá ag déanamh brústocaireachta faoi cé agus cad faoi an bhrústocaireachta.

Má tá brústocaireacht á déanamh agat ní mór duit clárú ar an suíomh gréasáin seo agus tuairisceán a dhéanamh gach ceithre mhí. Déan ár dTástáil Trí Chéim le féachaint an bhfuil brústocaireacht á déanamh agat.

Tá fáilte romhat an litir fáilte seo, a sheoltar chuig cláraithe nua, a léamh. Leagtar amach na dualgais atá ar na cláraithe agus moltar na dea-chleachtais maidir le clárúchán a mbainistiú.

An dara hathbhreithniú ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

Tá seoladh déanta ag Paschal Donohoe TD, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis an dara hathbhreithniú ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Iarrtar aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara agus ba cheart iad a chur ar aghaidh go díreach chuig an Roinn. Níl aon ról ag an gCoimisiún um Chaighdeáin sa chomhairliúchán a bhainistiú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, lena n-áirítear páipéar comhairliúcháin agus mionsonraí faoi cén áit ar cheart duit d’aighneacht a sheoladh chuige, féach an leathanach comhairliúcháin ar gov.ie.  Glacfar le haighneachtaí go dtí 5pm Dé hAoine an 10 Bealtaine 2019.

Fógraí

Spriocdhátaí 

  • An 21 Bealtaine 2019 - Ní mór na tuairisceáin ar fad le haghaidh na tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Márta 2019 a chur isteach faoi 11:59pm an 21 Bealtaine 2019.
  • An 21 Meán Fómhair 2019 - Ní mór na tuairisceáin ar fad le haghaidh na tréimhse ón 1 Bealtaine go dtí an 31 Lúnasa 2019 a chur isteach faoi 11:59pm an 21 Meán Fómhair 2019.
  • An 21 Eanáir 2020 - Ní mór na tuairisceáin ar fad le haghaidh na tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2019 a chur isteach faoi 11:59pm an 21 Eanáir 2020.

Breathnaigh ar ár bhfíseán

Breathnaigh ar an bhfíseán seo agus faigh amach cad faoi Lobbying.ie agus conas is féidir leat úsáid a bhaint as.

An bhfuil brústocaireacht á déanamh agam?

Cláraigh mar bhrústocaire

Mearthreoir: An Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

 

Seirbhísí ar Líne:

Chláraigh mar bhrústocaire

Beidh ort clárú agus do shonraí a fhíorú sula mbeidh tú ábalta do ghníomhaíocht bhrústocaireachta a thaifeadadh.

Cuardaigh an Clár

Cuardaigh an Clár