Fáilte chuig Lobbying.ie

Ceaptar an Rialachán um reachtaíocht Brústocaireachtachun faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir le cé atá ag déanamh brústocaireachta faoi cé agus cad faoi an bhrústocaireachta.

Má tá brústocaireacht á déanamh agat ní mór duit clárú ar an suíomh gréasáin seo agus tuairisceán a dhéanamh gach ceithre mhí. Déan ár dTástáil Trí Chéim le féachaint an bhfuil brústocaireacht á déanamh agat.

Fógraí

  • 7 Iúil 2017: Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin Buachphointí na Tuarascála Bliantúila don bhliain 2016
  • 3 Iúil 2017 - Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2016 uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil
  • 1 Feabhra 2017 - Leasaithe an Coimisiún um Chaighdeáin a treoracha faoi choinne daoine ag brústocaireacht le heolas a chuir leis faoi na forálacha forfheidhmithe a bhfuil i bhfeidhm anois.
  • 1 Eanáir 2017 - Feidhme sceidealaithe Na Bhforálacha Forfheidhmithe
  • 31 Lúnasa 2016 - Tá seoladh déanta ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis an gcéad athbhreithniú ar oibriú an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Cliceáil anseo
  • 28 Meitheamh 2016 - Tuarascáil Bhliantúil 2015: Maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Cliceáil anseo
  • An gá duit “Toradh Nialasach” a chur isteach? Gheobhaidh tú an freagra anseo

Spriocdhátaí 

  • An 21 Meán Fómhair 2017 - Ní mór na tuairisceáin ar fad le haghaidh na tréimhse ón 1 Bealtaine go dtí an 31 Lúnasa 2017 a chur isteach faoi 11:59pm an 21 Meán Fómhair 2017.

Seisiúin Faisnéise Tí Oscailte

Breathnaigh ar ár bhfíseán

Breathnaigh ar an bhfíseán seo agus faigh amach cad faoi Lobbying.ie agus conas is féidir leat úsáid a bhaint as.

An bhfuil brústocaireacht á déanamh agam?

Cláraigh mar bhrústocaire

Mearthreoir: An Acth um Brústocaireacht a Rialáil 2015

 

Seirbhísí ar Líne:

Réamhchláraigh mar bhrústocaire

Beidh ort clárú agus do shonraí a fhíorú sula mbeidh tú ábalta do ghníomhaíocht bhrústocaireachta a thaifeadadh.

Cuardaigh an Clár

Cuardaigh an Clár