Fáilte chuig Lobbying.ie

Ceaptar an Rialachán um reachtaíocht Brústocaireachtachun faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir le cé atá ag déanamh brústocaireachta faoi cé agus cad faoi an bhrústocaireachta.

Má tá brústocaireacht á déanamh agat ní mór duit clárú ar an suíomh gréasáin seo agus tuairisceán a dhéanamh gach ceithre mhí. Déan ár dTástáil Trí Chéim le féachaint an bhfuil brústocaireacht á déanamh agat.

Tá fáilte romhat an litir fáilte seo, a sheoltar chuig cláraithe nua, a léamh. Leagtar amach na dualgais atá ar na cláraithe agus moltar na dea-chleachtais maidir le clárúchán a mbainistiú.

Fógraí

  • 27 Meitheamh 2019 - Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2018  uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Riláil 
  • 11 Meitheamh 2019 - Dea-chleachtais athbhreithnithe do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta foilsithe
  • 10 Bealtaine 2019 - Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin a aighneacht don Dara hAthbhreithniú Reachtach ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil.
  • 1 Eanáir 2019 - Tháinig an Cód Iompair in éifeacht
  • 28 Samhain 2018 - Sheol an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a Chód Iompair do dhaoine i mbun brústocaireact
  • An gcaithfidh tú “Toradh Nialasach” a chur isteach?

Spriocdhátaí .

  • An 21 Eanáir 2020 - Ní mór na tuairisceáin ar fad le haghaidh na tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2019 a chur isteach faoi 11:59pm an 21 Eanáir 2020.
  • An 21 Bealtaine 2020 - Ní mór na tuairisceáin ar fad le haghaidh na tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Márta 2020 a chur isteach faoi 11:59pm an 21 Bealtaine 2020.
  • An 21 Meán Fómhair 2020 - Ní mór na tuairisceáin ar fad le haghaidh na tréimhse ón 1 Bealtaine go dtí an 31 Lúnasa 2020 a chur isteach faoi 11:59pm an 21 Meán Fómhair 2020

 

Breathnaigh ar ár bhfíseán

Breathnaigh ar an bhfíseán seo agus faigh amach cad faoi Lobbying.ie agus conas is féidir leat úsáid a bhaint as.

An bhfuil brústocaireacht á déanamh agam?

Cláraigh mar bhrústocaire

Mearthreoir: An Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

 

Seirbhísí ar Líne:

Chláraigh mar bhrústocaire

Beidh ort clárú agus do shonraí a fhíorú sula mbeidh tú ábalta do ghníomhaíocht bhrústocaireachta a thaifeadadh.

Cuardaigh an Clár

Cuardaigh an Clár