Fáilte chuig Lobbying.ie

Ceaptar an Rialachán um reachtaíocht Brústocaireachtachun faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir le cé atá ag déanamh brústocaireachta faoi cé agus cad faoi an bhrústocaireachta.

Má tá brústocaireacht á déanamh agat ní mór duit clárú ar an suíomh gréasáin seo agus tuairisceán a dhéanamh gach ceithre mhí. Déan ár dTástáil Trí Chéim le féachaint an bhfuil brústocaireacht á déanamh agat.

Fógraí

  • 1 Feabhra 2017 - Leasaithe an Coimisiún um Chaighdeáin a treoracha faoi choinne daoine ag brústocaireacht le heolas a chuir leis faoi na forálacha forfheidhmithe a bhfuil i bhfeidhm anois.
  • 1 Eanáir 2017 - Feidhme sceidealaithe Na Bhforálacha Forfheidhmithe
  • 31 Lúnasa 2016 - Tá seoladh déanta ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis an gcéad athbhreithniú ar oibriú an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Cliceáil anseo
  • 28 Meitheamh 2016 - Tuarascáil Bhliantúil 2015: Maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Cliceáil anseo
  • An gá duit “Toradh Nialasach” a chur isteach? Gheobhaidh tú an freagra anseo

Spriocdhátaí 

  • An 21 Bealtaine 2017 - Ní mór na tuairisceáin ar fad le haghaidh na tréimhse ón 1 Eanair go dtí an 30 Aibreán 2017 a chur isteach faoi 11:59pm an 21 Bealtaine 2017.

Seisiúin Faisnéise Tí Oscailte

Breathnaigh ar ár bhfíseán

Breathnaigh ar an bhfíseán seo agus faigh amach cad faoi Lobbying.ie agus conas is féidir leat úsáid a bhaint as.

An bhfuil brústocaireacht á déanamh agam?

Cláraigh mar bhrústocaire

Mearthreoir: An Acth um Brústocaireacht a Rialáil 2015

 

Seirbhísí ar Líne:

Réamhchláraigh mar bhrústocaire

Beidh ort clárú agus do shonraí a fhíorú sula mbeidh tú ábalta do ghníomhaíocht bhrústocaireachta a thaifeadadh.

Cuardaigh an Clár

Cuardaigh an Clár