6. Comhfhreagras leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Measann an Coimisiún go bhféadfadh roinnt de na tuairimí agus na moltaí a fuair sé mar chuid den phróiseas comhairliúcháin ar an gCód Iompair dul chun tairbhe don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i gcomhthéacs an chéad athbhreithnithe reachtúil eile a dhéanfaidh sí ar an Acht.  Tá sé beartaithe an próiseas comhairliúcháin sin a chur ar siúl i mí Mheán Fómhair 2019.  Scríobh an Coimisiún chuig an Roinn agus tharraing sé a haird ar roinnt de na tuairimí agus moltaí ábhartha.