3.    An cur chuige i leith comhairliúcháin

Le linn dó an páipéar comhairliúcháin agus an dréacht-Chód Iompair a ullmhú, bhain an Coimisiún leas as an taithí atá aige ar an Acht a riar agus ar mhaoirseacht a dhéanamh ar oibriú an chláir ar líne.  Thug an Coimisiún aird ar roinnt cód agus próiseas comhairliúcháin den chineál céanna i ndlínsí eile freisin.

 

Mar atá luaite thuas, mheas an Coimisiún gurbh oiriúnaí anseo cód iompair atá bunaithe ar phrionsabail ná cód iompair atá bunaithe ar rialacha.  Mheas an Coimisiún go bhféadfadh an tsraith prionsabal seo a leanas teimpléad a thabhairt le haghaidh gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh ar bhealach eiticiúil a threisíonn cuspóirí an Achta:

1)      Meas ar institiúidí a léiriú

2)      Gníomhú le macántacht agus le hionracas

3)      Cruinneas faisnéise a chinntiú

4)      Aitheantas agus cuspóir na ngníomhaíochtaí brústocaireachta a nochtadh

5)      Leasanna a nochtadh

6)      Rúndacht a choimeád

7)      Tionchar míchuí a sheachaint

8)      Forálacha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil a chomhlíonadh

9)      Aird a thabhairt ar an gCód Iompair