Tá seoladh déanta ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis an gcéad athbhreithniú ar oibriú an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

 

Iarrtar aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara agus ba cheart iad a chur ar aghaidh chuig lobbying@per.gov.ie a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná Dé hAoine an 30 Meán Fómhair 2016.  Is féidir páipéar ina dtugtar breac-chuntas ar an gcúlra leis an athbhreithniú agus sonraí faoi a rochtain ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag http://www.per.gov.ie/en/regulation-of-lobbying.