An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 - Seisiún Faisnéise do na Meáin
Tosach Feidhme na bhForálacha Forfheidhmithe

Mar is eol duit, tháinig an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015. Go dtí seo, chláraigh 1,500 eagraíocht agus duine aonair agus cuireadh breis agus 7,500 tuairisceán isteach.

I mí Iúil 2016, d’fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe go dtiocfadh na forálacha forfheidhmithe i dtaca leis an Acht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017. Leis na forálacha sin, tugtar údarás don Choimisiún um Chaighdeáin sáruithe ar an Acht a imscrúdú agus ionchúiseamh ina leith agus fógraí íocaíochta socraithe a ghearradh as tuairisceáin bhrústocaireachta a chomhdú go déanach.

Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt duit freastal ar sheisiún faisnéise do bhaill de na meáin ina bpléifear tosach feidhme na bhforálacha forfheidhmithe.

Beidh an seisiún ar siúl in oifigí an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, Dé Luain an 12 Nollaig 2016 ag 10.30am.

Más spéis leat freastal air, seol ríomhphost chuig info@lobbying.ie.