Tagann an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 in éifeacht

Ceanglaítear orthu sin atá i mbun brústocaireachta clárú agus tuairisceáin faoi ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach ón 1 Meán Fómhair i leith

Dé Máirt an 1 Meán Fómhair 2015: Tagann an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 in éifeacht inniu agus is ina theannta a thagann ceanglas isteach orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí shainithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta.

An 30 Aibreán, sheol an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an clár ar líne um ghníomhaíocht brústocaireachta ar an suíomh Gréasáin um Brústocaireacht a Rialáil, www.lobbying.ie, chun tréimhse trialach a chruthú roimh thosach feidhme an Achta. Tugadh spreagadh do dhaoine ar dóigh dóibh brústocaireacht a dhéanamh réamhchlárú ar an suíomh agus cleachtadh a fháil ar an bpróiseas um thuairisceáin a dhréachtú agus a chur isteach.

Beidh an córas beo ón 1 Meán Fómhair i leith. Beidh ceangal anois ar dhaoine atá ag seoladh teachtaireachta chuig oifigigh phoiblí shainithe faoi nithe iomchuí aon ghníomhaíocht brústocaireachta a dhéantar ón dáta sin a chlárú. Ní mór dóibh tuairisceán faoi ghníomhaíocht brústocaireachta a dhéanamh gach ceithre mhí agus tá na chéad tuairisceáin le cur isteach faoin 21 Eanáir 2016. Beidh an fhaisnéis a chuirtear chuig an gclár ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal.

Dúirt Sherry Perreault, an chéad Cheann Rialála Brústocaireachta de chuid na hÉireann: “Garsprioc thábhachtach maidir le trédhearcacht i saol poiblí na hÉireann is ea tosach feidhme na reachtaíochta seo. Tríd an gclár brústocaireachta ar líne, beidh rochtain níos fearr ag an bpobal ar fhaisnéis faoi conas a dhéantar eolas do chinntí ar bheartas, ar reachtaíocht agus ar mhaoiniú agus faoi conas a dhéantar na cinntí sin.”

Tá sraith uirlisí faisnéise ag an suíomh Gréasáin, lena n-áirítear an clár ar líne, a cheaptar chun cabhrú le brústocairí, le hoifigigh phoiblí shainithe agus leis an bpobal tuiscint iomlán a ghnóthú ar an Acht agus ar na hoibleagáidí a ghabhann leis.

Críoch

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

 

Sherry Perreault
Ceann Rialála Brústocaireachta

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teil.: 01 639 5722
R-phost: info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin: www.lobbying.ie
Twitter: @LobbyingIE