Fáiltíonn an Coimisiún um Chaighdeáin roimh thabhairt isteach na bhforálacha forfheidhmithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

 

Tiocfaidh an t-údarás chun sáruithe ar an Acht agus ionchúiseamh ina leith i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017

 

Dé Luain an 11 Iúil 2016: D’fháiltigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí inniu roimh an bhfógra a rinneadh faoi thosach feidhme sceidealaithe na bhforálacha forfheidhmithe den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

D’fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe inniu go dtiocfadh Cuid 4 den Acht in éifeacht an 1 Eanáir 2017. Leis na forálacha a thugtar i gCuid 4, tugtar údarás don Choimisiún um Chaighdeáin sáruithe ar an Acht a imscrúdú agus ionchúiseamh ina leith agus fógraí íocaíochta socraithe a ghearradh as tuairisceáin bhrústocaireachta a chomhdú go déanach.

Glacadh cur chuige céim ar chéim maidir le tosach feidhme an Achta. Tá an chuid is mó d’fhorálacha an Achta i bhfeidhm ó mhí Mheán Fómhair anuraidh i leith. Áirítear leo sin an ceanglas atá orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí.

Dúirt Sherry Perreault, an Ceann Rialála Brústocaireachta: “Ba ar eolas agus ar thuiscint ar an Acht a chur chun cinn le haghaidh comhlíonadh a spreagadh a bhíothas ag díriú sa chéad bhliain a bhí an tAcht i mbun feidhme agus bhí na torthaí luatha an-dearfach. Go dtí seo, cláraíodh breis agus 1,300 duine agus eagraíocht agus foilsíodh breis agus 4,500 tuairisceán ar an gclár.”

Dúirt Iníon Perrault: “Le tabhairt isteach na bhforálacha forfheidhmithe den Acht, tabharfar uirlisí breise don Choimisiún lena dtacófar le cur chun feidhme éifeachtach an Achta.”

 

Críoch

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

 

Niamh O’Byrne

Oifigeach Feidhmiúcháin, an tAonad um Brústocaireacht a Rialáil

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teil.: 01 639 5722

R-phost: info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin: www.lobbying.ie
Twitter: @LobbyingIE

***

Cúlra:

Thosaigh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 an 1 Meán Fómhair 2015 agus dá bharr sin, thosaigh an ceanglas orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí. 

Tá faisnéis a chuirtear chuig an gClár ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie. Tá sraith uirlisí faisnéise ag an suíomh Gréasáin, lena n-áirítear an clár ar líne, a cheaptar chun cabhrú le brústocairí, le hoifigigh phoiblí shainithe agus leis an bpobal tuiscint iomlán a ghnóthú ar an Acht agus ar na dualgais a ghabhann leis.

Is é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a mhaoirsíonn an Clár. I mí na Bealtaine 2015, cheap an Coimisiún um Chaighdeáin Sherry Perreault chun a bheith ar an gcéad Cheann Rialála Brústocaireachta.

D’eisigh an Coimisiún um Chaighdeáin an chéad tuarascáil bhliantúil uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil an 28 Meitheamh 2016. Tá an tuarascáil ar fáil ar líne ag www.lobbying.ie.