Preas Ráiteas

 

Forálacha forfheidhmithe i leith gníomhaíochtaí brústocaireachta le teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017

Beidh sé d’údarás ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí sáruithe ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil a imscrúdú agus a ionchúiseamh

Fáiltíonn an Coimisiún um Chaighdeáin roimh thabhairt isteach na bhforálacha forfheidhmithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Tiocfaidh an t-údarás chun sáruithe ar an Acht agus ionchúiseamh ina leith i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017

 

Comóireann an Coimisiún um Chaighdeáin eisiúint na chéad tuarascála bliantúla faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Eisíodh an chéad tuarascáil ó tháinig na rialacha brústocaireachta in éifeacht

 

Tá an Coimisiún um Chaighdeáin sásta leis na leibhéil chomhlíonta do na chéad tuairisceáin faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Leibhéil arda chomhlíonta dóibh siúd a raibh orthu clárú agus tuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach don tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2015

Tá na Chéad Tuairisceáin faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 le cur isteach

Tá ar dhaoine atá i mbun brústocaireachta clárú agus tuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach don tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2015

Tagann an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 in éifeacht

Ceanglaítear orthu sin atá i mbun brústocaireachta clárú agus tuairisceáin faoi ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach ón 1 Meán Fómhair i leith

 

Chéad chlár brústocaireachta na hÉireann le seoladh

Tagann an córas clárúcháin nua i bhfeidhm inniu agus beidh clárú ina cheanglas dlíthiúil ó mhí Mheán Fómhair

 

Oifigeach eitice sinsearach Ceanadach ceaptha chun córas nua rialála brústocaireachta na hÉireann a reáchtáil

Seolfar an córas ar líne an tseachtain seo chugainn agus beidh sé ina cheanglas dlíthiúil clárú air ó mhí Mheán Fómhair