Preas Ráiteas

 

Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Tuarascáil Bhliantúil don bhlian 2018 uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil - Déardaoin an 27 Meitheamh 2019

 

Forálacha forfheidhmithe i leith gníomhaíochtaí brústocaireachta le teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017 - De Sathairn an 31 Nollaig 2016

Beidh sé d’údarás ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí sáruithe ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil a imscrúdú agus a ionchúiseamh

Fáiltíonn an Coimisiún um Chaighdeáin roimh thabhairt isteach na bhforálacha forfheidhmithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 - Dé Luain an 11 Iúil 2016

Tiocfaidh an t-údarás chun sáruithe ar an Acht agus ionchúiseamh ina leith i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017

 

Comóireann an Coimisiún um Chaighdeáin eisiúint na chéad tuarascála bliantúla faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 - Dé Máirt an 28 Meitheamh 2016

Eisíodh an chéad tuarascáil ó tháinig na rialacha brústocaireachta in éifeacht

 

Tá an Coimisiún um Chaighdeáin sásta leis na leibhéil chomhlíonta do na chéad tuairisceáin faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 - Dé hAoine an 29 Eanáir 2016

Leibhéil arda chomhlíonta dóibh siúd a raibh orthu clárú agus tuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach don tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2015

Tá na Chéad Tuairisceáin faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 le cur isteach - Déardaoin an 21 Eanáir 2016

Tá ar dhaoine atá i mbun brústocaireachta clárú agus tuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach don tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2015

Tagann an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 in éifeacht - Dé Máirt an 1 Meán Fómhair 2015

Ceanglaítear orthu sin atá i mbun brústocaireachta clárú agus tuairisceáin faoi ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach ón 1 Meán Fómhair i leith

 

Chéad chlár brústocaireachta na hÉireann le seoladh - Déardaoin an 30 Aibreán 2015

Tagann an córas clárúcháin nua i bhfeidhm inniu agus beidh clárú ina cheanglas dlíthiúil ó mhí Mheán Fómhair

 

Oifigeach eitice sinsearach Ceanadach ceaptha chun córas nua rialála brústocaireachta na hÉireann a reáchtáil - Dé hAoine an 24 Aibreán 2015

Seolfar an córas ar líne an tseachtain seo chugainn agus beidh sé ina cheanglas dlíthiúil clárú air ó mhí Mheán Fómhair