Feidhme sceidealaithe na bhforálacha forfheidhmithe

Ba mhaith leis an gCoimisiún um Chaighdeáin a chur i gcuimhne do chláraithe gur ón 1 Eanáir 2017 a bheidh éifeacht ag na forálacha forfheidhmithe dá bhforáiltear i gCuid 4 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (an tAcht). Foráiltear le halt 21(1) de Chuid 4 den Acht go bhféadfar Fógra Íocaíochta Seasta €200 a sheirbheáil ar aon duine nach gcuireann tuairisceán maidir lena ghníomhaíochtaí brústocaireachta isteach in am.

Tá tuairisceáin bhrústocaireachta le haghaidh na tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2016 le cur isteach faoin 21 Eanáir 2017. Dá bhrí sin, eiseofar Fógra Íocaíochta Seasta €200 chuig duine cláraithe nach gcuireann a thuairisceán brústocaireachta isteach in am. Mura n-íoctar an Íocaíocht Sheasta laistigh de 21 lá, féadfar an duine a ionchúiseamh i leith ciona faoi alt 20(1) den Acht. 

NÍ MÓR do dhuine cláraithe nár sheol gníomhaíochtaí brústocaireachta le linn tréimhse tuairisceáin ar leith toradh nialasach a chur isteach. GHEOBHAIDH duine cláraithe nach gcuireann toradh nialasach isteach in am fógra íocaíochta seasta le haghaidh suim €200.    

Foráiltear le Cuid 4 freisin go bhféadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin, faoi alt 20(2) den Acht, imscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh ar dhuine cláraithe nach gcuireann aon tuairisceán brústocaireachta isteach le haghaidh tréimhse brústocaireachta ar leith.