Reachtaíocht

 

Maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil

Is é is cuspóir leis an Acht seo foráil a dhéanamh i leith Clár Brústocaireachta bunaithe ar an ngréasán chun faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir leo siúd a dhéanann cumarsáid le hoifigigh phoiblí ainmnithe maidir le beartas sonrach, cúrsaí reachtaíochta nó cinntí ionchasacha a aithint.  Déantar foráil san Acht chomh maith i leith srianta agus coinníollacha maidir le glacadh fostaíochta faoi leith ag oifigigh phoiblí ainmnithe ar feadh tréimhse shainiúil ama sa chás go bhféadfadh coinbhleacht leasa teacht chun cinn.

tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (Oifigigh Phoiblí Shainithe) Rialacháin 2015

tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (Achomhairc) Rialacháin 2015

Athbhreithniú Reachtach