An Ceann um Brústocaireacht a Rialáil

An tUasal Sherry Perreault

Ceapadh Sherry Perreault mar an gCeann um Brústocaireacht a Rialáil leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí na hÉireann, le héifeacht ón 25 Bealtaine 2015.

Sular thosaigh sí ina post, bhí an tUasal Perreault ina stiúrthóir sinsearach le hOifig an Choimisinéara um Choinbleacht Leasa agus um Eitic i gCeanada.  Thosaigh sí ag obair san oifig in 2009, agus d’fhóin sí mar an Stiúrthóir Beartas, Taighde agus Cumarsáide ó 2011 go dtí 2015.  Tá taithí shuntasach aici san earnáil phoiblí, agus sainfheidhmíonn sí i bhforbairt agus in anailís beartas, cumarsáid agus caidreamh Parlaiminteach.

Le linn a cuid ama le hOifig an Choimisinéara um Choinbleacht Leasa agus um Eitic, brainse de Pharlaimint Cheanada, chuir an tUasal Perreault cion cúnaimh le líon príomhchomhaid, lena n-áirítear athbhreithniú Parlaiminteach ar ‘the Conflict of Interest Act and the Conflict of Interest Code for Members of the House of Commons.’ Rinne sí foireann ildisciplíneach a bhainistiú agus stiúir sí beartas agus taighde straitéiseach, caidreamh poiblí agus na meán, cúrsaí Parlaiminteacha, tomhas agus pleanáil feidhmíochta, agus for-rochtain intíre agus idirnáisiúnta thar ceann na hOifige.

I measc bhuaicphointí a taithí, d’fhóin sí mar Chomhairleoir Feidhmiúcháin don Choimisinéir laistigh d’Oifig an Choimisinéara um Choinbhleacht Leasa agus um Eitic, chomh maith le poist ag an Department of Canadian Heritage, Industry Canada, an Privy Council Office agus Transport Canada. Thosaigh sí ina gairm san earnáil phríobháideach, ag obair i gcaidreamh cliaint agus margaíocht, sular thosaigh sí leis an tseirbhís phoiblí fheidearálach i 1999.

Tá céim Mháistir Ealaíon ag an Uasal Perreault san eolaíocht pholaitiúil ó Ollscoil Toronto agus céim Bhaitsiléir Ealaíon (Onóracha) aici, san eolaíocht pholaitiúil chomh maith, ó Ollscoil Manitoba.