Maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil

 

Sínigh an tUachtarán Micheál D. Uí Uiginn an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 isteach sa dlí Dé Céadaoin an 11 Márta 2015.

Beidh tosach feidhme an Achta ar an 1 Meán Fómhair 2015.

Is é is cuspóir leis an Acht seo foráil a dhéanamh i leith Clár Brústocaireachta bunaithe ar an ngréasán chun faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir leo siúd a dhéanann cumarsáid le hoifigigh phoiblí ainmnithe maidir le beartas sonrach, cúrsaí reachtaíochta nó cinntí ionchasacha a aithint.  Déantar foráil san Acht chomh maith i leith srianta agus coinníollacha maidir le glacadh fostaíochta faoi leith ag oifigigh phoiblí ainmnithe ar feadh tréimhse shainiúil ama sa chás go bhféadfadh coinbhleacht leasa teacht chun cinn.

Tá faisnéis maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil agus leis an bpróiseas comhairliúcháin agus na tograí beartais lena gcuirtear bonn eolais faoin Acht ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (sa rannán “Brústocaireacht a Rialáil”).

Íoslódáil
Tá téacs iomlán an Achta ar fáil anseo i bhformáid PDF.