Reachtaíocht

 

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

Is é is cuspóir leis an Acht seo foráil a dhéanamh i leith Clár Brústocaireachta bunaithe ar an ngréasán chun faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir leo siúd a dhéanann cumarsáid le hoifigigh phoiblí ainmnithe maidir le beartas sonrach, cúrsaí reachtaíochta nó cinntí ionchasacha a aithint.  Déantar foráil san Acht chomh maith i leith srianta agus coinníollacha maidir le glacadh fostaíochta faoi leith ag oifigigh phoiblí ainmnithe ar feadh tréimhse shainiúil ama sa chás go bhféadfadh coinbhleacht leasa teacht chun cinn.

Ionstraimí Reachtúla

Foráiltear leis na Rialacháin seo scideal de na Ranna Stáit agus na Gníomhaireachtaí Stáit a bhfuil Oifigh Phoiblí Ainmnithe acu arna forordú ag alt 6(1)(f) den Act. Forordaítear leis na Rialacháin na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe i ngach comhlacht.

Foráiltear le halt 23 den Act go bhféadfaidh an té nach bhfuil sásta le cinneadh an Choimisiúin um Chaighdeáin achomharc a dhéanamh i gcoinneadh an chinnidh sin laistigh de tréimhse 14 lá ag míniú na gcúiseanna leis an achomharc. Tá na Rialacháin ar fáil ar an leathach seo

Athbhreithniú Reachtach