Déan Teagmháil Linn

Déanann an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Clár Brústocaireachta a chothabháil (an Coimisiún um Chaighdeáin).

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin trí cheann ar bith de na bealaí thíos:

Seoladh: 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.

Teileafón: +353-1-639 5722

Ríomhphost: info@lobbying.ie

Twitter: @LobbyingIE

 

Seirbhísí Inrochtana

De réir alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005, cheap an Coimisiún um Chaighdeáin an tUasal Aidan Moore mar a “oifigeach rochtana”. Mar oifigeach rochtana, tá Aidan freagrach as cúnamh agus treoir chomhordaithe a sholáthar agus a eagrú do dhaoine atá faoi mhíchumas agus a bhfuil seirbhísí arna soláthar ag an gCoimisiún um Chaighdeáin á rochtain acu agus as gníomhú go ginearálta mar phointe teagmhála do dhaoine atá faoi mhíchumas ar mian leo seirbhísí dá leithéid a rochtain. Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála do Aidan:

Seoladh Poist: 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.

Teileafón: +353 1 6395711

Déan Teagmháil le: accessofficer@ombudsman.gov.ie