An Grúpa Comhairleach

Is é ról an Ghrúpa Chomhairligh ná faisnéis agus treoir a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin), nithe a bheidh ina gcabhair agus aghaidh á tabhairt ar shaincheisteanna tábhachtacha cur chun feidhme a thagann as clár brústocaireachta a bhunú faoin mBille um Brústocaireacht a Rialáil 2014.

De réir an Chóid Trédhearcachta, foilsítear anseo comhaltas, téarmaí tagartha agus miontuairiscí cruinnithe an Ghrúpa Chomhairligh ón 1 Meán Fómhair 2015 i leith.

An Grúpa Comhairleach

(PDF) Size: 203 KB