An Grúpa Comhairleach

Clár Oibre an 15 Samhain 2016

  1. Formheas mhiontuairiscí an chruinnithe roimhe
  2. An t-eolas is deireanaí ar fhorbairtí le déanaí – S. Perreault
  3. An t-eolas is deireanaí ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe – B. Orr
  4. An t-eolas is deireanaí ar an ullmhúchán le haghaidh tosach feidhme Cionta agus Pionós – A. Moore
  5. Seisiún faisnéise faoi Phróisis Forfheidhmithe an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
  6. An chéad chruinniú eile
  7. Aon Ghnó Eile