An Grúpa Comhairleach

Clár Oibre an 11 Samhain 2015

  1. Príomhphointí an chruinnithe roimhe agus an t-eolas is deireanaí ar fhorbairtí le déanaí – Sherry Perreault
  2. Aiseolas ó na comhaltaí ar nithe a bhaineann le cur chun feidhme
  3. Treoirlínte agus Ceisteanna Coitianta – Sherry Perreault
  4. An t-eolas is deireanaí ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe – Áine Stapleton
  5. An Chéad Chruinniú Eile – Sherry Perreault
  6. Aon Ghnó Eile