An Grúpa Comhairleach

Clár Oibre an 01 Deireadh Fómhair 2015

  1. Príomhphointí an chruinnithe roimhe agus an t-eolas is deireanaí ar fhorbairtí le déanaí – Sherry Perreault
  2. Aiseolas ó thosach feidhme na reachtaíochta i leith – an Grúpa
  3. Seasamh i dtaca le brústocaireacht thar lear – Sherry Perreault
  4. Treoirlínte agus Ceisteanna Coitianta – Sherry Perreault
  5. An t-eolas is deireanaí ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe – Áine Stapleton
  6. An Chéad Chruinniú Eile – Sherry Perreault
  7. Aon Ghnó Eile