Beartas an Choimisiúin maidir le Twitter a Úsáid

Is é an rúnaíocht don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a bhainistíonn an cuntas @SIPOCIreland ar Twitter. Bainfear úsáid as tvuíteanna chun nuacht agus faisnéis faoi obair an Choimisiúin a chur in iúl, lena n-áirítear an Tuarascáil Bhliantúil, Tuarascálacha Imscrúdaithe agus ábhair eile ar spéis leis an bpobal iad.

Lean @LobbyingIE

De ghnáth, déanfar nuashonrú agus faireachán ar ár gcuntas ar Twitter le linn uaireanta oifige ó Luan go hAoine.

Fáilteoimid roimh gach teachtaireacht @ agus léifimid gach ceann díobh. De bharr srianta acmhainní, áfach, ní bheimid in ann freagra a thabhairt ar gach teachtaireacht de ghnáth.

Ní bheidh dualgas ar @LobbyingIE ceann ar bith dár leantóirí a leanúint.

Más amhlaidh go leanaimid cuntas ar Twitter, ní chiallóidh sé sin formhuiniú de chineál ar bith.

Má sheolann tú teachtaireacht trí Twitter, ní mheasfar go bhfuil teagmháil déanta agat leis an gCoimisiún chun críocha oifigiúla agus ní bheidh dualgas orainn faireachán a dhéanamh ar iarrataí ar fhaisnéis a dhéantar trí Twitter ná freagra a thabhairt orthu. Ina áit sin, féach ár sonraí teagmhála anseo.