Athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí

 

Déanann an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) an suíomh gréasáin seo a chothabháil. Cloíonn an Coimisiún leis na Rialacháin thuas maidir le hathúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí agus spreagann sé athúsáid na faisnéise a tháirgeann sé.

Tá an fhaisnéis uile ar an suíomh gréasáin seo faoi chóipcheart an Choimisiúin mura léirítear a mhalairt. Is féidir leat an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin a athúsáid saor in aisce i bhformáid ar bith. Folaíonn “athúsáid cóipeáil”, cóipeanna a eisiúint chuig an bpobal, foilsiú, craoladh agus aistriú go dtí teangacha eile. Cumhdaítear taighde agus staidéar neamhthráchtála faoi chomh maith.

Is féidir faisnéis agus doiciméid ón suíomh gréasáin seo a atáirgeadh agus/nó a athúsáid faoi réir an cheadúnais PSI is déanaí atá ar fáil ag http://www.psi.gov.ie.  Go ginearálta tá athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:

  • Foinsí agus cóipcheart an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a admháil i gcásanna ina soláthraíonn tú an fhaisnéis do dhaoine eile
  • An fhaisnéis a atáirgeadh go beacht
  • Gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach míthreorach
  • Gan an fhaisnéis a úsáid chun táirge nó seirbhís ar leith a fhógairt nó a chur chun cinn go príomha.
  • Gan an fhaisnéis a úsáid do chuspóirí neamhdhleathacha, mímhorálta, calaoise, nó mí-ionraice nó chun tacú leis na cuspóirí sin.

Níl an Coimisiún faoi dhliteanas caillteanais nó dliteanas ar bith a bhaineann le hathúsáid faisnéise ar a shuíomh gréasáin. Mar an gcéanna, cé go ndéantar gach dícheall lena chinntiú go bhfuil faisnéis ar a shuíomh gréasáin cothrom le dáta agus beacht ní dhearbhaíonn an Coimisiún go bhfuil an fhaisnéis ar fad ar a shuíomh gréasáin cothrom le dáta nó saor ó earráidí. Ní thugann an Coimisiún údarú d’úsáideoir ar bith cearta eisiacha a bheith acu ar athúsáid a fhaisnéise.