Maidir leis an gClár Brústocaireachta

 

Ceaptar an Rialachán um reachtaíocht Brústocaireachta chun faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir le:

  • Cé a bhfuil brústocaireacht á déanamh acu
  • Cé dó a bhfuil an bhrústocaireacht á déanamh ar a shon/a son
  • Cad iad na ceisteanna a bhaineann le brústocaireacht
  • Cad é an toradh atá beartaithe   mar thoradh ar an mbrústocaireacht
  • Cé air a bhfuil brústocaireacht á déanamh

Déanann an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Clár Brústocaireachta a chothabháil (an Coimisiún um Chaighdeáin).

Déantar foráil san Acht um Brústocaireacht a Rialáil go mbeidh an Coimisiún um Chaighdeáin ina Chláraitheoir Brústocaireachta agus go mbunóidh sé Clár Brústocaireachta ar líne. Déanfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin maoirseacht ar chur chun feidhme an chláir, monatóireacht ar chomhlíonadh, treoir agus cúnamh a chur ar fáil agus sáruithe ar cheanglais dhlíthiúla a imscrúdú agus a fhiosrú más gá in am agus i dtráth.

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin. Tá seisear comhaltaí ar an gCoimisiún um Chaighdeáin. Tá iar-Bhreitheamh de chuid na hArd-Chúirte, an tUasal Breitheamh Daniel O’Keeffe ina chathaoirleach air.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir le:

Tuarascáil Chorparáideach 2016