Seisiúin Faisnéise Tí Oscailte

 

Más rud é gur mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 nó go bhfuil ceisteanna agat faoin dóigh a bhféadfadh sé dul i gcion ort, bíodh sé ar intinn agat freastal ar cheann amháin dár seisiúin faisnéise le teacht. Tabharfaimid cur i láthair achomair ar an Acht agus ar an gclár ar líne agus beimid ar fáil chun freagra a thabhairt ar cheist ar bith a d’fhéadfadh a bheith agat. Beidh na seisiúin ar siúl in oifigí an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

Seisiúin le teacht:

Taispeáin do spéis acu freastal ar sheisiún trí ríomhphost a chur chuig info@lobbying.ie.

Seisiúin roimhe seo:

Dé Céadaoin 21 Samhain 2018 ag 10.30 a.m. - Curtha i gcrích

Dé Máirt an 8 Bealtaine 2018 ag 10.30am - Curtha i gcrích

Dé Céadaoin an 22 Meán Fómhair 2017 ag 10.00am- Curtha i gcrích

Déardaoin an 16 Márta 2017 ag 10:00am - Curtha i gcrích

Dé Máirt an 18 Deireadh Fómhair 2016 ag 10.00am - Curtha i gcrích

Dé Máirt an 19 Aibreán 2016 ag 10.00amCurtha i gcrích

Dé hAoine an 26 Feabhra 2016 ag 10.30am - Curtha i gcrích

Dé Luain an 23 Samhain 2015 ag 10.00am - Curtha i gcrích

Dé Luain an 5 Deireadh Fómhair 2015 ag 3.00pm - Curtha i gcrích

Dé Máirt an 22 Meán Fómhair 2015 ag 10:00am - Curtha i gcrích

Déardaoin an 10 Meán Fómhair 2015 ag 2:30pm - Curtha i gcrích

Déardaoin an 13 Lúnasa 2015 ag 2:30pm - Curtha i gcrích

 

Más rud é gur spéis leat freastal ar sheisiún agus nach bhfuil tú in ann freastal ar cheann ar bith de na seisiúin phleanáilte, déan teagmháil leis an Oifig.