Na Deich Rud is Mó Ba Cheart a bheith ar Eolas ag Tógálaithe agus Forbróirífaoi Bhrústocaireacht ar Chriosú agus Forbairt

 

An gceapann tú nach bhfuil brústocaireacht á déanamh agat? Caith súil ar an liosta seo leis an gceist sin a fhreagairt!

 

 

1)      Tá brústocaireacht á déanamh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 ag duine ar bith a dhéanann teagmháil le hOifigigh Ainmnithe Phoiblí (OAPanna) faoi thalamh a chriosú nó a fhorbairt.

 

2)      Áirítear le OAPanna comhairleoirí contae, Teachtaí Dála (TDanna), Seanadóirí agus oifigigh chomhairle shinsearacha.

 

3)      Brústocaireacht atá i gceist le cumarsáid lasmuigh den phróiseas iarratais foirmiúil faoi phleananna forbartha údaráis áitiúil, iarrataí ar athchriosú, athraitheas pleanála etc.

 

4)      Is féidir brústocaireacht a bheith i gceist le ríomhphoist, glaonna gutháin, cruinnithe agus fiú tvuíteanna. Agus is féidir le brústocaireacht a bheith i gceist le comhráite ócáideacha agus teagmhálaithe indíreacha trí chairde nó comhpháirtithe.

 

5)      Caithfidh duine ar bith a dhéanann brústocaireacht clárú agus tuairisceáin a dhéanamh leis an gClár Brústocaireachta. Is é sin an dlí.

 

6)      Ní hionann gach cumarsáid agus brústocaireacht.  Foráiltear do dhíolúintí áirithe san Acht, ar nós ceisteanna maidir le cur i bhfeidhm nó próisis fhoirmiúla (iarratais pleanála, aighneachtaí mar fhreagairt do ghairm ar aighneachtaí a dhéanann údarás áitiúil).

 

7)      Déantar clárúcháin agus tuairisceáin ar líne ag www.lobbying.ie, agus tá siad le seoladh ar aghaidh faoi spriocdhátaí a leagtar amach. Tugtar go dtí an 21 Bealtaine do dhuine ar bith a dhéanann brústocaireacht i bhFeabhra, mar shampla, chun clárú agus a dtuairisceáin a sheoladh.

 

8)      Is cion é brústocaireacht a dhéanamh gan clárú nó má theipeann ort do thuairisceán a sheoladh ar aghaidh faoin spriocdháta. I measc na dtorthaí a bhíonn air seo, tá fíneálacha nó fiú príosúnacht.

 

9)      D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin treoirlínte ar bhrústocaireacht maidir le criosú nó forbairt. Tá iad seo ar fáil ag www.lobbying.ie.

 

10)  Foinse iontach é an láithreán gréasáin chun teacht ar eolas breise, físeáin, tuairisceáin shamplacha, agus an Tástáil Trí Chéim ina measc lena dheimhniú an bhfuil brústocaireacht a déanamh agat – caith súil air!

 

Níl tú cinnte go fóill an gá duit clárú?

 

Déan teagmháil le hAonad um Brústocaireacht a Rialáil an Choimisiúin trí ghlao ar 01-6395722 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig info@lobbying.ie. Is féidir linn aon cheisteanna atá agat a fhreagairt!