Faisnéis don Phobal

Is féidir leat achoimre ar phríomhfhorálacha an Achta a léamh anseo.

Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil gníomhaíochtaí brústocaireachta á ndéanamh agat déan an Tástáil Trí Chéim.

Leagtar amach in alt 7 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 sainmhíniú ar “Chomhlacht Seirbhíse Poiblí” chun críocha an Achta.

Beidh na saoráidí seo a leanas ar fáil go luath.

  • Conas bunachar sonraí na dtuairisceán a chuardach
  • Conas faisnéis mhíchruinn a thuairisciú