Tuilleadh Faisnéise

Tá tuilleadh faisnéise faoin Acht ar fáil ag www.lobbying.ie.

 

Soláthraíonn an Coimisiún seisiúin faisnéise ar cheanglais an Achta ar bhonn rialta.  Aon chomhlacht poiblí nó aon Oifigeach Poiblí Ainmnithe ar mian leis/léi freastal ar sheisiún faisnéise ar an Acht, is féidir leis/léi spéis a chlárú ach ríomhphost a chur chuig info@lobbying.ie

 

Arna hAthbhreithniú i mí Feabhra 2019