Mionsonraí na nOifigeach Poiblí Ainmnithe a Fhoilsiú

Le halt 6(4) den Acht, ceanglaítear ar na comhlachtaí poiblí go léir a bhfuil Oifigigh Phoiblí Ainmnithe fhorordaithe acu liosta cothrom le dáta a fhoilsiú ar a suíomh Gréasáin ina léirítear ainm agus grád gach Oifigigh Phoiblí Ainmnithe atá forordaithe don chomhlacht agus mionsonraí gearra i dtaobh ról nó fhreagrachtaí na ndaoine sin.  Iarrann an Coimisiún go ndéanfadh comhlachtaí poiblí a liosta d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn rialta.  Comhlíonann an liosta roinnt críocha, lena n-áirítear na críocha seo a leanas:

 

1)             Cumasaíonn sé daoine den phobal na daoine sin ar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iad a aithint.

2)             Ní mór do dhaoine a dhéanann brústocaireacht gníomhaíochtaí brústocaireachta a thaifeadadh agus tuairisceáin orthu a chur isteach chuig an gClár. Ós rud é nach mór aon Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a aithint i dtuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta, tá sé tábhachtach go bhfuil daoine atá ag cur tuairisceáin isteach in ann rochtain a fháil ar liostaí atá cothrom le dáta de na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe atá laistigh de na comhlachtaí poiblí a bhfuil siad ag déanamh cumarsáid leo.

3)             Cuireann sé ar chumas an Choimisiúin a chinntiú gur cothrom le dáta atá an liosta “anuas” d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe ar fhoirm an Chláir um Thuairisceán ar Ghníomhaíochtaí Brústocaireachta.

4)             Cuireann sé ar chumas an Choimisiúin a chinntiú gur Oifigeach Poiblí Ainmnithe atá i nduine a dtagraítear dó/di i dtuairisceán ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta mar dhuine a ndearnadh brústocaireacht air/uirthi.