Cuspóirí an Achta

Is é aidhm an Achta faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na nithe seo:

  • Cé atá ag déanamh brústocaireachta;
  • Cé a bhfuil brústocaireacht á déanamh air;
  • Cé ar a s(h)on a bhfuil brústocaireacht á déanamh;
  • Cé na saincheisteanna atá i gceist sa bhrústocaireacht;
  • Cad is aidhm don bhrústocaireacht a bhaint amach.

 

Foráiltear do na nithe seo leis an Acht:

  • An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) a bheith ar an rialálaí brústocaireachta;
  • Clár brústocaireachta ar líne (an Clár) a bhfuil rochtain ag an bpobal air a bhunú agus a choimeád ar bun.  (Tá an Clár ar fáil ag www.lobbying.ie);
  • Daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta chun clárú agus faisnéis a sholáthar go rialta faoina ngníomhaíochtaí brústocaireachta, lena n-áirítear, i gcás brústocairí gairmiúla, faisnéis faoina gcliaint;
  • Tréimhse “mharana” a thabhairt isteach nach bhféadfaidh roinnt iar-Oifigeach Poiblí Ainmnithe gníomhaíocht brústocaireachta a dhéanamh lena linn;
  • Cionta agus Pionóis as sáruithe áirithe ar an Acht.