Cód Iompair do Dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta

De réir alt 16 den Acht, d’fhoilsigh an CoimisiúnCód Iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta.  Tháinig an Cód in éifeacht an 1 Eanáir 2019.  Is é cuspóir an Chóid iompraíocht na ndaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta a rialú.  Leagtar amach sa Chód na prionsabail a chumasóidh daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta gabháil do na gníomhaíochtaí sin ar bhealach trédhearcach eiticiúil.  Ceanglaítear ar dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta aird a thabhairt ar an gCód Iompair.