Achoimre

 

a)    Eochairphointí le cuimhneamh orthu

 • Cuid dhlisteanach bhailí de do ról is ea bualadh le brústocairí.
 • Níor cheart an tAcht a úsáid mar chúis nó mar mhodh le diúltú do theagmháil a dhéanamh le duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta.
 • Tá sé tábhachtach go ndéantar gníomhaíochtaí brústocaireachta ar bhealach oscailte trédhearcach.
 • Tá sé tábhachtach go gcoimeádtar taifid chuí ar chumarsáidí brústocaireachta.
 • Is ar an duine atá ag déanamh brústocaireachta agus ní ortsa atá an oibleagáid clárú agus tuairisceáin a chur isteach.
 • Ní mheastar faoin Acht gur gníomhaíocht brústocaireachta atá i ngach cineál cumarsáide.
 • Ní i suíomh foirmiúil a dhéantar gach cineál brústocaireachta. D’fhéadfadh go n-úsáidfí comhráite neamhfhoirmiúla, timpeallachtaí sóisialta agus na meáin shóisialta fiú chun brústocaireacht a dhéanamh ort.
 • Is díolmhaithe atá cumarsáidí idir tú féin (i do cháil mar Oifigeach Poiblí Ainmnithe) agus Oifigigh Phoiblí Ainmnithe eile nó seirbhísigh phoiblí eile.
 • Is díolmhaithe atá tascfhórsaí agus grúpaí oibre áirithe, fiú má chloíonn siad leis an gCód Trédhearcachta.
 • Beidh ainm na nOifigeach Poiblí Ainmnithe le feiceáil ar an gClár mar thoradh ar chumarsáid brústocaireachta. Ní thugann sé sin le tuiscint go bhfuiltear ag comhaontú nó ag glacadh le tuairimí an duine atá ag déanamh brústocaireacht ort.
 • Tá an ceart agat chun a iarraidh go gceartófar aon fhaisnéis mhíchruinn a bhaineann leat.

 

b)   Dea-Chleachtais d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

 • Cuir ceanglais an Achta, an Cód Iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta agus na treoirlínte seo d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe san áireamh agus tú ag bualadh le brústocairí.
 • Déan cinneadh ar cé acu ba cheart nó nár cheart do ghrúpaí oibre a nglacann tú páirt iontu oibriú faoin gCód Trédhearcachta
 • Cuir tú féin in aithne mar Oifigeach Poiblí Ainmnithe ag cruinnithe agus ar ríomhphoist, ar chártaí gnó, etc.
 • Coinnigh dea-ghnásanna coimeád taifead
 • Seiceáil an Clár ó am go chéile agus iarr go gceartófar aon fhaisnéis mhíchruinn a bhaineann leat ar an gClár.
 • Treoraigh na daoine atá ag déanamh brústocaireacht ort chuig www.lobbying.ie le haghaidh tuilleadh faisnéise faoina gcuid oibleagáidí
 • Lean ar aghaidh ag dul i dteagmháil le brústocairí