Cuspóirí an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Is é aidhm an Achta faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na nithe seo:

  • Cé atá ag déanamh brústocaireachta;
  • Cé ar a shon a bhfuil brústocaireacht á déanamh;
  • Cé na saincheisteanna atá i gceist sa bhrústocaireacht;
  • Cad is aidhm don bhrústocaireacht a bhaint amach;
  • Cé a bhfuil brústocaireacht á déanamh air.

Foráiltear na nithe seo leis an Acht:

  • Clár brústocaireachta a bhfuil rochtain ag an bpobal air a bhunú agus a choimeád ar bun;
  • Oibleagáidí ar bhrústocairí clárú agus faisnéis a chur ar fáil go rialta faoina ngníomhaíochtaí brústocaireachta, lena n-áirítear faisnéis faoina gcliaint i gcás brústocairí gairmiúla;
  • Tréimhse “mharana” a thabhairt isteach nach bhféadfaidh roinnt iar-Oifigeach Poiblí Ainmnithe gníomhaíocht brústocaireachta a dhéanamh lena linn. Níl feidhm ag an bhforáil sin le TDanna, le Seanadóirí ná le FPEnna.
  • An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a bheith ar an rialálaí brústocaireachta.