Cruinneas an Chláir a Sheiceáil

Moltar d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe an clár brústocaireachta a sheiceáil ar bhonn tréimhsiúil chun a chinntiú go bhfuil a n-ainm bainteach leis na gníomhaíochtaí brústocaireachta cearta agus gur ceart go fíorasach atá an fhaisnéis. Tá sé de cheart ag daoine iarraidh ar an gCoimisiún um Chaighdeáin faisnéis a cheartú i gcásanna ina bhfuil an fhaisnéis sin míchruinn.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfágann an fhíric go bhfuil ainm an Oifigigh Phoiblí Ainmnithe le feiceáil ar thuairisceán brústocaireachta go gcomhaontaíonn sé le seasamh an duine atá ag déanamh brústocaireachta air. Aon duine a théann i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta, féadfaidh sé déanamh amhlaidh ar roinnt bealaí: trí ríomhphoist, trí ghlaonna teileafóin, trí aighneachtaí scríofa, trí chruinnithe, etc. Is féidir roinnt de na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh i bhfoirm mórchumarsáidí (mar shampla, ríomhphost a chur chuig gach comhalta den Oireachtas). Is féidir gníomhaíochtaí eile a bheith níos spriocdhírithe (mar shampla, cruinniú le hOifigeach Poiblí Ainmnithe ar leith).

Tá sé de fhreagracht ar oifigigh phoiblí raon tuairimí ar bheartas poiblí a iarraidh agus a chloisteáil, agus is cuid den phróiseas sin atá i dteacht le chéile le heagraíochtaí nó le daoine a d’fhéadfadh féachaint le brústocaireacht a dhéanamh orthu. Sa chás go bhfuil ainm Oifigigh Phoiblí Ainmnithe le feiceáil ar thuairisceán brústocaireachta, ní thugann sé sin le fios ach go ndearnadh brústocaireacht ar an Oifigeach Poiblí Ainmnithe ar ábhar ar leith. Ní thugann sé le tuiscint go n-aontaíonn an tOifigeach Poiblí Ainmnithe lena mbaineann le seasamh an bhrústocaire agus níor cheart é a léirmhíniú ar an mbealach sin.