Cad is “ní iomchuí” ann?

Is é is ní iomchuí ann ná ní a bhaineann leis na nithe seo:

  • Tionscnamh, forbairt nó mionathrú aon bheartais phoiblí nó aon chláir phoiblí
  • Ullmhú nó leasú aon dlí (lena n-áirítear reachtaíocht thánaisteach amhail ionstraimí reachtúla agus fodhlíthe)
  • Dámhachtain aon deontais, iasachta nó tacaíochta airgeadais eile, aon chonartha nó aon chomhaontaithe eile, nó aon cheadúnais nó údaraithe eile lena mbaineann cistí poiblí

seachas cur chun feidhme aon bheartais, chláir, achtaithe, dámhachtana nó ní ag a bhfuil cineál teicniúil amháin.