Aguisín: Dea-Chleachtais do TDanna, do Sheanadóirí agus do FPEnna

  • Bí eolach ar na rialacha agus tú ag bualadh le brústocairí

o   Bí eolach ar an Acht agus ar na treoirlínte

  • Déan cinneadh ar cé acu ba cheart nó nár cheart do ghrúpaí oibre a nglacann tú páirt iontu oibriú faoin gCód Trédhearcachta
  • Déan tú féin a aithint mar Oifigeach Poiblí Ainmnithe

o   Cruinnithe, Ríomhphoist, Cártaí gnó, eile?

  • Coinnigh dea-ghnásanna coimeád taifead
  • Seiceáil an clár ó am go chéile agus iarr go gceartófar aon fhaisnéis mhíchruinn
  • Treoraigh na daoine atá ag déanamh brústocaireacht ort chuig www.lobbying.ie le haghaidh tuilleadh faisnéise faoina gcuid oibleagáidí
  • Lean ar aghaidh ag dul i dteagmháil le brústocairí