Treoir do TDanna, do Sheanadóirí agus do FPEnna maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Réamhrá

Síníodh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (uimh. 5 de 2015) (an tAcht) isteach sa dlí i mí an Mhárta 2015 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015.

Is Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iad Comhaltaí den Dáil, Comhaltaí den Seanad agus Feisirí de Pharlaimint na hEorpa atá ag déanamh ionadaíocht do Stát na hÉireann (féach leathanach 3 le haghaidh míniú a fháil ar cé hiad na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe). Ní cheanglaítear ar TDanna, ar Sheanadóirí agus ar FPEnna clárú ná tuairisceán a chur isteach nuair atá brústocaireacht á déanamh orthu. Agus brústocaireacht á déanamh orthu, ní mór do na brústocairí tuairisc a thabhairt ar a gcuid idirghníomhaíochtaí de réir an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Dréachtaíodh na treoirlínte sin chun a chinntiú go dtuigeann TDanna, Seanadóirí agus FPEnna an dóigh a n-oibríonn an córas, an ról a bhíonn acu ann agus an pháirt a bhíonn acu i dtacú le cur chun feidhme éifeachtach na reachtaíochta.