Tuilleadh Faisnéise

Tá tuilleadh faisnéise faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 ar fáil ag www.lobbying.ie.

Aon chomhlacht poiblí nó aon Oifigeach Poiblí Ainmnithe ar mian leis freastal ar sheisiún faisnéise ar an Acht, ba cheart dó spéis a chlárú ach ríomhphost a chur chuig info@lobbying.ie