Liosta d’Oifigigh Phoiblí Shainithe a Fhoilsiú

Ní mór do chomhlachtaí poiblí, Údaráis Áitiúla san áireamh, liosta d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe laistigh dá gcuid eagraíochtaí a fhoilsiú ar shuíomhanna Gréasáin a n-eagraíochta aonair. Iarradh ar chomhlachtaí poiblí ball foirne a ainmniú a bhféadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin teagmháil a dhéanamh leis maidir le coinneáil a liosta d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe.