Eochairphointí le cuimhneamh orthu

  •          Cuid dhlisteanach bhailí de do ról is ea bualadh le brústocairí.
  •          Tá sé tábhachtach go ndéantar gníomhaíochtaí brústocaireachta ar bhealach oscailte trédhearcach.
  •          Is ar an duine atá ag déanamh brústocaireachta agus ní ortsa atá an oibleagáid clárú agus tuairisceáin a chur isteach.
  •          Ní mheastar faoin Acht gur brústocaireacht atá i ngach cineál cumarsáide.
  •          Ní i suíomh foirmiúil a dhéantar gach cineál brústocaireachta. D’fhéadfadh go n-úsáidfí comhráite neamhfhoirmiúla, timpeallachtaí sóisialta agus na meáin shóisialta fiú chun brústocaireacht a dhéanamh ort.
  •          Is díolmhaithe atá cumarsáidí idir tú féin (i do cháil mar bhall d’údarás áitiúil) agus Oifigigh Phoiblí Ainmnithe eile nó fostaithe eile sa tseirbhís phoiblí.
  •          Is díolmhaithe atá tascfhórsaí agus grúpaí oibre áirithe, fiú má chloíonn siad leis an gCód Trédhearcachta.
  •          Beidh ainm na nOifigeach Poiblí Ainmnithe le feiceáil ar an gClár Brústocaireachta mar thoradh ar chumarsáid brústocaireachta. Ní thugann sé sin le tuiscint go bhfuiltear ag comhaontú nó ag glacadh le tuairimí an duine atá ag déanamh brústocaireacht ort.
  •          Tá an ceart agat chun a iarraidh go gceartófar aon fhaisnéis mhíchruinn.