Cuspóirí an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Is é aidhm an Achta faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na nithe seo:

  •          Cé atá ag déanamh brústocaireachta;
  •          Cé ar a shon a bhfuil brústocaireacht á déanamh;
  •          Cé na saincheisteanna atá i gceist sa bhrústocaireacht;
  •          Cad is aidhm don bhrústocaireacht a bhaint amach;
  •          Cé a bhfuil brústocaireacht á déanamh air.

Foráiltear na nithe seo leis an Acht:

  •          Clár brústocaireachta a bhfuil rochtain ag an bpobal air a bhunú agus a choimeád ar bun;
  •          Oibleagáidí ar bhrústocairí clárú agus faisnéis a chur ar fáil go rialta faoina ngníomhaíochtaí brústocaireachta, lena n-áirítear faisnéis faoina gcliaint i gcás brústocairí gairmiúla;
  •          Tréimhse “mharana” a thabhairt isteach nach bhféadfaidh roinnt iar-Oifigeach Poiblí Ainmnithe gníomhaíocht brústocaireachta a dhéanamh lena linn. Níl feidhm ag an bhforáil sin le Baill d’Údaráis Áitiúla; agus
  •          An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a bheith ar an rialálaí brústocaireachta.