Cad is “ní iomchuí” ann?

Is é is ní iomchuí ann ná ní a bhaineann leis na nithe seo:

  •          Tionscnamh, forbairt nó mionathrú aon bheartais phoiblí nó aon chláir phoiblí;
  •          Ullmhú nó leasú aon dlí (lena n-áirítear reachtaíocht thánaisteach amhail ionstraimí reachtúla agus fodhlíthe);
  •          Dámhachtain aon deontais, iasachta nó tacaíochta airgeadais eile, aon chonartha nó aon chomhaontaithe eile, nó aon cheadúnais nó údaraithe eile lena mbaineann cistí poiblí;

seachas cur chun feidhme aon bheartais, chláir, achtaithe, dámhachtana nó ní ag a bhfuil cineál teicniúil amháin.