Na deich rud is mó ar gá do OPAanna a bheith ar an eolas fúthu

 

An ndearnadh brústocaireacht ort? An bhfuil aon dualgas nó freagracht ort? Má rinneadh brústocaireacht ort (nó sa chás go ndéanfar brústocaireacht ort amach anseo), féach ar an liosta seo le tuilleadh a fháil amach!

 

1) Is cuid dhlisteanach agus bhailí de do ról mar Oifigeach Poiblí Ainmnithe é bualadh le brústocairí. Tá sé thar a bheith tábhachtach go dtugtar faoi ghníomhaíochtaí brústocaireachta ar bhealach oscailte trédhearcach.

2) Tá sé d'oibleagáid ar an duine a dhéanann brústocaireacht tuairisceáin a chlárú agus a chur isteach – ní ortsa atá sé!

3) Is brústocaireacht é cumarsáid taobh amuigh den phróiseas foirmiúil iarratais faoi phleananna forbartha údaráis áitiúil, iarratais ar athchriosú, athruithe pleanála srl.

4) Is cuma cé chomh foirmiúil is atá an chumarsáid. Brústocaireacht atá i ríomhphoist, glaonna, cruinnithe agus tvuíteanna fiú. Brústocaireacht freisin atá i gcomhrá neamhfhoirmeálta agus teagmháil indíreach trí chairde nó daoine aitheantais. Agus is cuma cé a chuireann tús leis an teagmháil.

5)  Beidh ainmneacha OPAanna ar an gClár de thoradh cumarsáid bhrústocaireachta. Ní thugann sé sin le fios go n-aontaíonn tú le tuairimí an duine a dhéanann brústocaireacht ort ná go nglacann tú leis na tuairimí sin.

6) Tá sé de cheart agat iarraidh go gceartófaí aon eolas míchruinn a bhaineann leat. Féach ar an gclár ó am go ham le feiceáil an bhfuil sé ceart.

7) Bí eolach ar na rialacha, lena n-áirítear an tAcht, an Cód Iompair do dhaoine atá i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta agus na Treoirlínte do OPAanna ar https://www.lobbying.ie/help-resources/information-for-dpos/guidance-for-dpos/, nuair a bhuaileann tú le brústocairí.

8) Aithnigh thú féin mar OPA ag cruinnithe agus ar ríomhphoist, cártaí gnó srl.

9) Socraigh cibé acu ar cheart na grúpaí oibre a nglacann tú páirt iontu oibriú faoin gCód Trédhearcachta nó nár cheart.

10) Lean ar aghaidh teagmháil a dhéanamh le brústocairí agus stiúir na daoine a dhéanann brústocaireacht ort chuig www.lobbying.ie le haghaidh tuilleadh eolais faoina gcuid oibleagáidí