An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015: Treoir d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Íoslódál PDF

Adobe PDF logoTreoirlínte d’Oifigigh Phoiblí Shainithe

Réamhrá

Síníodh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (uimh. 5 de 2015) (an tAcht) isteach sa dlí i mí an Mhárta 2015 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015.

Níl Oifigigh Phoiblí Ainmnithe (féach leathanach 3 le haghaidh míniú a fháil ar cé hiad na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe) faoi réir rialacha maidir le brústocaireacht a chlárú agus tuairisc a thabhairt uirthi. Agus brústocaireacht á déanamh orthu, ní mór do na brústocairí tuairisc a thabhairt ar a gcuid idirghníomhaíochtaí de réir an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Dréachtaíodh na treoirlínte sin chun a chinntiú go dtuigeann Oifigigh Phoiblí Ainmnithe an dóigh a n-oibríonn an córas, an ról a bhíonn acu ann agus an pháirt a bhíonn acu i dtacú le cur chun feidhme éifeachtach na reachtaíochta.