Chód Trédhearcachta

Ceanglaítear le halt 5(7) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 go ndéanfaidh an tAire cód a ullmhú agus a fhoilsiú ar a dtabharfar “an Cód Trédhearcachta”, ina leagfar amach conas a dhéanfaidh comhlachtaí poiblí ábhartha áirithe, amhail grúpaí comhairleacha aireachta, a gcuid gníomhaíochtaí a chomhlíonadh ar bhealach trédhearcach. Trí chloí leis an gCód Trédhearcachta sin, thiocfadh cumarsáidí leis na comhlachtaí sin faoin eisceacht ón gceanglas a bhaineann le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chlárú agus a thuairisciú.

Dá réir sin, rinne an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Cód Trédhearcachta a ullmhú.

Ar mhaithe le háisiúlacht, tá cóip den Chód ar fáil le híoslódáil anseo.

Chód Trédhearcachta

(PDF) Size: 421 KB