Faisnéis do Chomhlachtaí Poiblí

Tá freagrachtaí sonracha ar chomhlachtaí poiblí faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (an tAcht). Féach ar an Faisnéis do Chomhlachtaí Poiblí

Treoirlínte:

Tá leagan den Chód Trédhearcachta ar fáil lena íoslódáil anseo.

Tá liosta thíos ar na Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí a bhféadfadh, ar thosach feidhme an Achta um Brústocaireacht a Rialáil ar an 1 Meán Fómhair 2015, Oifigigh Phoiblí Shainithe arna bhforordú faoi alt 6(1)(f) den Acht, a bheith acu.

Liosta na gComhlachtaí Seirbhíse Poiblí