Tuilleadh Faisnéise

Tá tuilleadh faisnéise faoin Acht ar fáil ag www.lobbying.ie.

 

Aon duine ar mian leis/léi freastal ar sheisiún faisnéise ar an Acht, ba cheart dó/di spéis a chlárú ach ríomhphost a sheoladh chuig info@lobbying.ie.