Athbhreithniú ar an Acht

Foráiltear leis an reachtaíocht d’athbhreithniú rialta a dhéanamh ar oibriú an Achta.  Rinneadh an chéad athbhreithniú den sórt sin i mí Mheán Fómhair 2016 nuair a bhí an tAcht i bhfeidhm le bliain.  D’fhoilsigh an tAire tuarascáil ar an gcéad athbhreithniú ar an Acht an 2 Bealtaine 2017. Tá an tuarascáil ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an Acht gach trí bliana ina dhiaidh sin.  Agus an t-athbhreithniú sin á dhéanamh aige/aici, rachaidh an tAire i gcomhairle le daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta agus lena gcuid ionadaithe, i measc daoine eile.  Ní mór dó/di dul i gcomhairle leis an gCoimisiún um Chaighdeáin freisin.