Treoir a fháil

Mura bhfuil tú cinnte faoi cé acu atá nó nach bhfuil tú i mbun brústocaireachta, ba cheart duit

1.         Treoir a iarraidh ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Is féidir go mbeidh an Coimisiún um Chaighdeáin in ann comhairle a thabhairt duit maidir le cé acu atá nó nach bhfuil tú i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta.

2.         Má shíleann tú go bhfuil tú i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta, ba cheart duit clárú ar www.lobbying.ie/ga