Cruinnithe réamhphleanála

Ní cuid den phróiseas foirmiúil iarratais phleanála é cruinniú réamhphleanála.  Ní féidir a rá go cinntitheach nach meastar gur gníomhaíocht brústocaireachta iad cruinnithe “réamhphleanála”.  Tá sé sin ag brath ar cé a bhí i láthair ag an gcruinniú agus cad a pléadh lena linn.

Ní mheastar gur gníomhaíocht brústocaireachta é cruinniú réamhphleanála ar bhain na haon ábhair a pléadh lena linn le faisnéis fhíorasach a chomhroinnt amháin.  Mar an gcéanna, ní mheastar gur gníomhaíocht brústocaireachta iad faisnéis a iarraidh nó a fháil nó faisnéis a chomhroinnt d’fhonn beartas údaráis áitiúil nó an reachtaíocht pleanála iomchuí a chomhlíonadh.

Sa chás go n-iarrtar nó go bpléitear athrú ar bheartas údaráis áitiúil nó go ndéantar iarracht tionchar a imirt ar thoradh pleanála le linn cruinniú réamhphleanála, is féidir a mheas gur “teachtaireacht iomchuí” agus gníomhaíocht brústocaireachta é.

Ar deireadh, is faoin duine a d’iarr an cruinniú réamhphleanála leis an údarás áitiúil a bheidh sé a chinneadh cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh “teachtaireacht iomchuí” le linn an chruinnithe (i.e. cé acu a pléadh nó nár pléadh “ábhar iomchuí” le hOifigeach Poiblí Sainithe lena linn).