Cad is gá duit a dhéanamh

Ní foláir duit clárú agus tuairisceán ar do ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach laistigh de 21 lá (dáta iomchuí) ó dheireadh na tréimhse iomchuí ina dtosaíonn tú ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta den chéad uair. A luaithe atá tú cláraithe, ní foláir duit tuairisceán a chur isteach maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a rinneadh le linn gach tréimhse iomchuí ina dhiaidh sin.

Is é an tréimhse iomchuí na ceithre mhí dar críoch an lá deiridh de mhí Aibreáin, de mhí Lúnasa agus de mhí na Nollag gach bliain.

Más rud é go dtosaíonn tú ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta idir

  • an 1 Eanáir agus an 30 Aibreán, ní foláir duit clárú agus tuairisceán ar do ghníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh isteach faoin 21 Bealtaine
  • an 1 Bealtaine agus an 31 Lúnasa, ní foláir duit clárú agus tuairisceán ar do ghníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh isteach faoin 21 Meán Fómhair
  • an 1 Meán Fómhair agus an 31 Nollaig, ní foláir duit clárú agus tuairisceán ar do ghníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh isteach faoin 21 Eanáir. 

Tháinig an tAcht i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015.  Dá bhrí sin, is í an tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2015 go dtí an 31 Nollaig 2015 an chéad tréimhse chlárúcháin.  Ní foláir cláruithe agus tuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta i dtaca leis an tréimhse sin a sheoladh chuig an gclár faoin 21 Eanáir 2016.