Na bearta a theastaíonn chun cloí leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Íoslódáil

Tá an Treoir seo ar fáil lena híoslódáil i bhformáid PDF

  1. Déan athbhreithniú ar shocruithe d’eagraíochta maidir le cumarsáid leictreonacha ábhartha a thaifeadadh a d’fhéadfadh teacht faoi scóip an Achta agus ainmnigh an príomhphearsanra lena mbaineann.

  2. Más gá, cuir socruithe i bhfeidhm chun faisnéis dá leithéid a thaifeadadh ón 1 Meán Fómhair seo chugainn.

  3. Ainmnigh an duine aonair (na daoine aonair) atá freagrach as clár agus tiomsú na dtuairisceán. Beidh níos mó ná fostaí amháin ábalta sonraí a iontráil ar an gclár ar bhonn leanúnach agus iad a shábháil i bhfoirm dréachta (in áit phríobháideach ar an gclár) sula n-iontrálfar go foirmiúil iad.

  4. Ainmnigh duine freagrach amháin laistigh de d’eagraíocht a chuirfidh an tuairisceán deiridh isteach ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe agus a dhearbhóidh go bhfuil an fhaisnéis ceart.