Cé hiad na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe?

 

Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Ceanglaítear le halt 6(4) den Acht go ndéanfadh gach comhlacht poiblí a bhfuil oifigigh phoiblí ainmnithe arna gceapadh faoi alt 6 den Acht acu liosta cothrom le dáta dá n-oifigigh phoiblí ainmnithe a fhoilsiú. D’iarr an Coimisiún ar gach comhlacht poiblí den sórt sin leathanach ar “Brústocaireacht a Rialáil” a chruthú sa rannán ‘Maidir Linn’ ar a suíomh Gréasáin.

Is iad na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe:

  • Airí agus Airí Stáit
  • TDanna agus Seanadóirí
  • FPEnna le haghaidh toghcheantar sa Stát seo
  • Baill d’údaráis áitiúla
  • Comhairleoirí Speisialta
  • Ard-Rúnaí agus Ard-Rúnaí Cúnta sa státseirbhís
  • Príomhoifigeach feidhmiúcháin agus stiúrthóir seirbhísí in údarás áitiúil

 

Mionsonraí faoi “comhlachtaí iomchuí”:

Sa Tuarascáil ar an gCéad Athbhreithniú ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, rinneadh moladh go soláthródh an Coimisiún “stór lárnach” le haghaidh liosta “comhlachtaí iomchuí” a oibríonn faoin gCód Trédhearcachta dá bhforáiltear faoi alt 5(7) den Acht. (Féach an nóta treorach ón gCoimisiún maidir le “comhlachtaí iomchuí” chun tuilleadh faisnéise a fháil.) D’iarr an Coimisiún ar chomhlachtaí poiblí freisin mionsonraí a fhoilsiú ar a leathanach ar Bhrústocaireacht a Rialáil faoi aon “comhlachtaí iomchuí” atá ag oibriú faoina gcoimirce. Tugtar mionsonraí faoi aon chomhlachtaí iomchuí den sórt sin ag na naisc thíos freisin, atá ar an stór lárnach le haghaidh an liosta comhlachtaí iomchuí go bunúsach.

Feicfidh tú thíos na naisc chuig leathanach Gréasáin ar Bhrústocaireacht a Rialáil arna chur ar fáil ag gach Roinn, Údarás Áitiúil agus Comhlacht Poiblí agus ar a liostaítear na hoifigigh phoiblí ainmnithe reatha uile ina n-eagraíocht.